GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2015

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Tuomo Nevalainen, Matti Vainio & Kari Vehosalo
Aineenvaihdunta
8.8.-1.9.2015

Yksilön mahdollisuudet todellistua omassa elämismaailmassaan, toimii kolmen erilaisen ihmiskuvaajan jaettuna mielenkiintona ja GalleriaKONEen näyttelyn kokoavana teemana.

Tuomo Nevalaisen, Matti Vainion ja Kari Vehosalon näyttely pyrkii valottamaan niin erilaisia tapoja esittää – representoida metaforallisesti – ihmisyyttä, kuin myös pohtia yksilön ja yhteiskunnan välistä ristiriitaa; halujen ja normien yhteismitattomuudesta nousevaa vallantaistelua.

Aineenvaihdunta näyttelyn pyrkimys ei ole päivänpoliittinen, vaikka siinä on selvä yhteiskuntakriittinen painote. Paremminkin työryhmää yhdistää humanismin perinne ja empatia; huoli toisten haluavien ja tuntevien olentojen kohtaamisen vaikeudesta. Nevalaisen, Vainion ja Vehosalon taiteelliseen strategiaan kuuluukin yhteisesti jaetun sosiaalisen todellisuuden tutkiminen ja kääntäminen emotionaalisesti rikkaaksi taideteokseksi. Näin ymmärretty taide ei ole vain esteettisten arvojen peili, vaan ajattelun laajennettu muoto, jossa abstrakti sosiaalinen todellisuus saa jaettavan ja käsitettävän muodon, minkä ansiosta voimme pyrkiä ymmärtämään paremmin alati muuttuvaa maailmaa.

Näyttely sisältää maalauksia, piirustuksia ja sekatekniikkateoksia.

Lisätietoa:
tuomonevalainen.weebly.com
www.mattivainio.com
www.karivehosalo.com