GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2013

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Simo Ripatti
Historiaa ei lasketa
1.6.-27.6.2013

“Historia opettaa arvioimaan ajatteluamme kriittisesti. Toisaalta historia lataa kohteeseen arvoja, joita on vaikea edes määritellä. Menneisyys vaikuttaa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, mutta pelkkä historia ei saa olla merkittävyyden mittari. Historiantulkinta on usein tunneperäistä ja tulkitsijansa näkökulman määrittämää. Historiaan vetoaminen saattaa viedä pohjan rakentavalta keskustelulta ja sulkea korvat perusteluilta.

Teoksen ”Historiaa ei lasketa” tarkoituksena on osoittaa ettei historialla ole juurikaan merkitystä silloin kun totutut olosuhteet muuttuvat uusiksi. Dokumentaatiot ja muu historiallinen esineistö ovat aina nykyhetkessä. Niistä tulee historiaa vasta, kun ne lakkaavat olemasta. Sitä ennen ne ovat ainoastaan viitteitä historiasta. Tapahtumaan perustuva rekonstruktio on ainoastaan rakentajansa tulkinta, jossa tapahtuma muuttuu artefaktiksi. Menneestä tulee historiaa sattumalta ̶ silloin kun sen todistaja kokee tarpeelliseksi kertoa siitä versionsa.

Minulle taideteos on usein juuri tällainen tulkinta, jolla yritän täydentää tietoisuuden aukkoja, muodostaa tietoa. Teos herättää kysymyksiä ja samalla yrittää vastata niihin. Teos ei määritä todellisuutta, vaan voi parhaimmillaan olla jonkinlainen merkityksiä rakentava objekti, joka ei pelkistä kokemusta tai tunnetta tietyn ennalta asetetun viitekehyksen mukaiseksi.”

Simo Ripatti on Mikkelissä 1975 syntynyt kuvataiteilija. Hän on valmistunut Lahden taideinstituutista (Kuvataiteilija Amk) vuonna 2009 ja Kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2011. Ripatti asuu Turengissa, ja työskentelee Taidekasarmilla Hämeenlinnassa.

Näyttelyä on tukenut Suomen kulttuurirahasto, Hämeen rahasto

Lisätietoa:
simoripatti.com