GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2019

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Simo Ripatti
Öinen
25.5.-18.6.2019

Näyttelyni on eräänlainen tulkinta hetkestä, jolloin havainto ilman ajattelua voi aiheuttaa epämääräisen tuntemuksen. Muuttuvan tilanteen yllättävyys lamaannuttaa ennen kuin ehtii ymmärtämään varsinaisen tapahtuman. Havainto on perustana todellisuuteen liittymisessä, mutta vasta muistiin vertaaminen ja tietoinen ajattelu muodostavat luotettavan kokemuksen. Havainnon suhde ympäristöön ja tapahtumaan ovat yksilöllisiä, samoin kuin tiedon suhde todellisuuteen.

Ilmaisuni on melko riisuttua, hiljaista ja niukkaa. Teosten vaikutus perustuu usein hienovaraisuuteen ja osin yllätyksellisyyteen. Aktiivisena elementtinä teoksissa on tilan käyttö. Teoksen vähäeleisyys pakottaa pysähtymään ja etsimään vastausta siihen, mikä kyseinen teos oikeastaan on. Tällöin teos voi avata uusia merkityksiä katsojalleen, vaikka ei vastaakaan kysymyksiin eikä edes esitä niitä. Teos voi kuitenkin määrittää alueen, jota kysymykset koskevat. Efektin tehokkuus teoksissani ilmeneekin juuri pelkistyksen ja vähäeleisyyden kautta. Työskentelyssäni pyrin suuntaamaan huomiota tilan, teoksen, havainnon ja sen ajallisuuden merkitykseen kokemuksen rakentajina.

Simo Ripatti (s. 1975 Mikkelissä) asuu ja työskentelee Leppäkoskella. Hän valmistui kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2011 ja kuvataiteilijaksi Lahden Taideinstituutista vuonna 2009. Hänen teoksiaan on ollut esillä lukuisissa näyttelyissä vuodesta 2007 lähtien. Ripatin teoksia löytyy EMMAn – Espoon modernin taiteen museon, Suomen valtion, Suomen Taideyhdistyksen sekä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kokoelmista. Hän on Suomen kuvanveistäjäliiton sekä Ars Hämeen jäsen.

Kiitos Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus.

Lisätietoa:
www.simoripatti.com