GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2011

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Shoji Kato & Tatu Tuominen
Castles of Memory - Muistin linnakkeet
1.10.-25.10.2011

Näet unohdusta vastaan pystytettyjä vallituksia, hylättyjä kaupunkimaisemia, maalattuja hetkiä, karttoja ja suuntaviivoja – etsi oma reittisi.

Kaksi taiteilijaa. Kaksi erilaista tapaa tehdä. Tuomisen vivahteikkaat ja kerrokselliset teokset saavat alkunsa jo olemassa olevista valokuvista. Katon työskentely taas on prosessikeskeistä: hän antaa teostensa muotoutua vapaasti aivan tekoprosessin loppuun asti. Taiteilijat ovat  vuoden ajan käyneet keskusteluja ja kehittäneet yhdessä tulkinnoille avoimia kertomuksia. Nämä kertomukset esittäytyvät nyt katsojalle näyttelynä nimeltä Muistin linnakkeet.

Näyttelyn nimi on toiminut taiteilijoille ikkunana, josta he ovat tarkkailleet jatkuvassa muutoksen tilassa olevaa rakennettua ympäristöä (koteja, taloja, linnoituksia…) sekä psykologisia ilmiöitä kuten muistia ja kaipausta. He eivät ole yrittäneet löytää yhteistä näkemystä tai konsensusta, vaan tehneet matkoja todellisiin, menneisiin sekä kuvitteellisiin paikkoihin: Shanghai, Lappeenranta, Rooma ja Norjan pohjoisin kärki. Jokainen näistä matkoista nostaa esiin kysymyksiä siitä, millä tavoin suhtaudumme monitulkintaisiin käsitepareihin virtuaalisuus–todellisuus, hauraus–lujuus, yksilöllisyys–yhteisöllisyys, turvallisuus–epävarmuus sekä katoavaisuus–pysyvyys. Näyttely Castles of Memory – Muistin linnakkeet on muodostunut taiteilijoiden välillä käydyistä keskusteluista.

Tatu Tuominen (s. 1975) on viime vuosina esiintynyt muun muassa seuraavissa näyttelyissä: Museum of Oblivion , Art + Shanghai Gallery, Shanghai (2011); Taiteilijat 2010, Taidekeskus Mältinranta, Tampere (2010); Bitterljuv, Suomen Tukholman instituutti (2009); Maalauksen paikka, Porin taidemuseo (2009) ja URB 2008 – Ex Vandals, Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki (2008). Tuominen on saanut useita taiteilija- ja projektiapurahoja. Hänen teoksiaan on monissa julkisissa kokoelmissa: Suomen valtio, Helsingin taidemuseo, Jyväskylän taidemuseo ja Ranskan kansalliskirjasto.

Lisätietoa:
tatutuominen.com

Shoji Kato (s.1969) on viime vuosina esiintynyt muun muassa seuraavissa näyttelyissä: My Marks: Second Movement: Wishful Forming, Galleria Sculptor, Helsinki (2011); Mäntän kuvataideviikot, Mänttä (2010); Critique of Archival Reason, The Royal Hibernian Academy Gallery, Dublin, Ireland (2010); Contemporary Now!, Galerie Anhava, Helsinki (2009); and Common Ground, Lönnström Art Museum, Rauma (2007). Kato on saanut lukuisia taiteilija- ja tutkija-apurahoja Suomesta ja Japanista. Hänen teoksiaan on monissa julkisissa kokoelmissa, joita ovat muun muassa: Suomen valtio; Woosong Yliopisto, Daejeon, Etelä-Korea; Paavo ja Päivi Lipposen säätiö ja Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki.

Lisätietoa:
www.shoji-kato.com

Kiitokset näyttelyn tukijoille: Uudenmaan taidetoimikunta, Valtion kuvataidetoimikunta ja Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto.