GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2016

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Satu-Minna Suorajärvi
Keskeytetty jatkuvuus
6.2.-1.3.2016

“Olen kuvanveistäjä, 3D-mallintaja ja lääkäri ja toimin luontevasti kuvataiteiden ja tieteiden välisellä raja-alueella. Minua on aina kiinnostanut taiteiden ja tieteiden yhdistäminen, uusien materiaalien ja tekniikoiden käyttäminen. Veistokseni pohjautuvat 3D-teknologiaan, jonka mahdollisuudet on otettu käyttöön arkkitehtuurissa, teollisessa muotoilussa, lääketieteessä ja kansainvälisessä kuvanveistossa. Kuulun 3D-teknologiaa hyödyntäviin varhaisiin soveltajiin ja olen alan pioneereja suomalaisessa kuvanveistossa.

Olen perehtynyt 3D mallintamiseen luodakseni uudenlaista taiteellista kieltä ja saadakseni aikaan muotoja, joita ei ollut ennen mahdollista toteuttaa. 3D-tulostamiseen liittyy runsaasti haasteita monimutkaisten muotojen takia. Millään käsityökalulla muotoja ei ole mahdollista saada aikaan. Muotoiluun ja materiaaleihin liittyvät kokeilut siirtävät kuvanveiston rajoja eteenpäin.

3D-mallintamisen myötä yhdeksi teosteni teemaksi on muodostunut ajan ja liikkeen kuvaaminen paikallaan olevassa kappaleessa. 1900 luvun alussa valokuvaajia kuten Eadweard Muybridgeä ja Étienne-Jules Mareyta kiinnostivat liikkeen taltioiminen valokuviin. Heidän valokuvansa ja filminsä liikesarjoista ovat vaikuttaneet myöhemmin lukuisiin taiteilijoihin kuten futuristeihin, Marcel Duchampiin ja Francis Baconiin. Itse olen pohtinut, miten kuvata liikettä paikallaan olevassa kappaleessa.

3D-mallintamalla syntyvien veistosten muotoon on tallentunut ihmisten liikkeitä ajassa ja tilassa. Veistosteni lähtökohtana on ihmisten (lapsi, nainen, mies, vastasyntynyt, kävelevä, kaatuva ja putoava ihminen tai luuranko) silhuettiviivojen tallentuminen tilaan veistokselliseksi muodoksi. Silhuettiviivat vaihtuvat toisikseen (esim. lapsesta aikuiseksi), ja samalla piirtyvät veistoksen ääriviivat. Muotonsa löytävä veistos on katkelma tai tihentymä ajasta. Silhuettiviivojen rakentaessa muotoa tapahtuu erilaisia katkoksia, kiertymiä, törmäyksiä ja kutsun syntyviä muotoja keskeytetyn jatkuvuuden (interrupted continuum) ilmentymiksi. Lopulliset veistokseni ovat palasia elämän varrelta.

Haluan kiittää Taidevalimo Kärkkäinen Oy:tä ja Automaalaamo Overpaintiä ja taloudellisesta tuesta Helsingin kaupunkia ja Suomen Kulttuurirahastoa.”

Lisätietoa:
www.satu-minna.com