GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2019

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Salla Laurinolli
Maisemaan kätketty
27.4.-21.5.2019

Taiteellisen työskentelyni lähtökohdat ovat viime vuosina liittyneet 1700-1800 -lukujen kansainvälisen tutkimusmatkailun kohteisiin eri puolilla Pohjoismaita. Syventymiseni aiheeseen liittyy yleiseen kiinnostukseeni historiaa, karttoja ja kulkemista kohtaan. Esimerkiksi Struven ketju oli 1800-luvun suurhanke, jonka tuottaman tiedon avulla voitiin entistä luotettavammin laskea maapallon tarkka muoto ja koko. Mittausten tulokset mahdollistivat karttojen tarkentumisen, mikä oli rahoittavien valtioiden kannalta merkittävää. Mitattu tieto on aina myös vallankäytön väline.

Kertoman mukaan vuoden 1855 epätarkkojen tuloksien vuoksi paikalliset maanmittarit jättivät Jäämeren rannalta Kuolleen miehen vuonoksi kutsutun alueen kartasta valkoiseksi (Katja Kettu Kätilö 2011 WSOY), joten sitä ei ollut kenellekään olemassa. Sodan aikana kartan valkoisessa kohdassa oli vainotulla pakopaikka, mahdollisuus rakastaa ja pysyä hengissä.

Katseeni on romanttisen maisemamaalarin, jonka kiintopiste on paikan kokemisessa. Pohdin aikaa käsitteenä ja kerrostumina, ihmisen luontosuhdetta, mittaamisen ja vallan suhdetta sekä lopulta sitä, mikä on mittaamisen suhde käsitykseemme maailmassa olemisesta ja merkityksellisestä elämästä.

Tammikuussa 2018 tasasin hengitystäni umpihangessa Hailuodon Hyypänmäen mittauspisteellä, tavasin merimerkkiin kiinnitettyä Struven opaskylttiä kahdella kielellä ja katselin edessäni seisovia mäntyjä. Hämärsi keskellä päivää eikä näkyvyys muutenkaan ollut kummoinen. Saarelaiset laskivat lähellä pulkkamäkeä, lapset kiljahtelivat. Syyskuussa 1714 saarelaisia piileskeli Hyypänmäen notkelmissa, kun kasakat suorittivat suurvaltojen rajavyöhykkeellä Isovihan suurinta veritekoa. 1841 samassa paikassa tehtiin suurvaltapolitiikkaa mittaamalla pisteiden välisiä etäisyyksiä. Katselin mäntyjä ja mietin niiden kasvua. Olin jostakin lukenut, että joidenkin mäntyjen tiedetään eläneen yli 600 vuotta. Olivatko Hyypänmäen yksilöt jo taimella, kun kasakat riehuivat kirveiden kanssa?

Komeana avautuvien maisemien lisäksi suuntaan matkani kohti hiljaisempia ja syrjäisempiä alueita. Paikkoja, joiden merkityksellisyys ei välttämättä kumuloidu alueelta avautuvan näkymän vaikuttavuudessa vaan hiljaisuudessa korostuukin ajan kerroksellisuus, hiki ja tuuli tai eksymisen ja petoeläimen pelko.

Kuvataiteilija Salla Laurinolli (s. 1976 Iittala) asuu ja työskentelee Hämeenlinnassa. Hän valmistui SAMK Kuvataide Kankaanpäästä taidemaalariksi vuonna 2002. Tällä hetkellä hän viimeistelee taiteen maisterin opintojaan Aaltoyliopistossa. Laurinollin teoksia on ollut esillä yhteis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla vuodesta 1998 ja yksityisnäyttelyissä vuodesta 2005 lähtien. Laurinollin maalauksissa olennaista on havainto ja kokemus ja niiden pohtiminen maalausprosessin kautta. Hänen teoksiaan on mm. Hämeenlinnan Taidemuseon ja Tampereen kaupungin kokoelmissa. Laurinolli on Taidemaalariliiton ja Ars Häme ry:n jäsen.

Lisätietoa:
www.sallalaurinolli.com