GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Galleriassa NYT!

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Dominik Fleischmann
Leaves Don’t Fall
27.11.-19.12.2021

“Syksyn lehdet eivät putoa, ne lentävät. Ne ottavat kaiken irti ainoasta tilaisuudestaan kirmata ja vaeltaa hetken vapaina. Auringonvaloa hehkuen ne kieppuivat ja liitelivät ja poukkoilivat tuulenpuuskien mukana.” ― Delia Owens, Suon villi laulu 

Dominik Fleischmannin näyttely Leaves Don’t Fall koostuu viiden syksyn aikana eläinten turvakodeissa kuvatuista valokuvista ja on nyt esillä ensimmäistä kertaa.

Näyttelyn teokset on kuvattu syksyisin vuosina 2016–2020. Ne tallentavat hetkiä Puerto Ricon Amigos de los Animalesin koirasuojan, Espanjan Paraíso del Burron aasinsuojelualueen ja Costa Rican villieläinten pelastuskeskuksen Paraíso Carlisan karvaisten ja höyhenpeitteisten asukkaiden elämästä. Valokuvat jäljittävät muistoja kastanjoista ja taivaankorkuisista pilvimetsistä. Ne kunnioittavat paikkoja, joissa omenapuusta tuli sairaan aasin paras ystävä ja merenneito-labradorit löysivät turvapaikan valtameren aalloista. 

Teossarja kohdistaa huomion kolmeen ei-ihmislajisille eläimille tarkoitettuun turvakotiin ja nostaa esiin olennot, jotka kärsivät ihmisten olemassaolosta. Eläinten turvakodit ovat ylistys huolenpidolle ja rakkaudelle, rohkeudelle ja ymmärrykselle. Silti, myös turvakodeilla on aidat. Ne ovat todiste ihmisen tuskasta ja rakkaudesta muita eläimiä kohtaan. Ne ovat paikkoja, jotka kantavat mukanaan menneiden julmuuksien jälkiä, mutta myös tuovat valoa niille yksilöille, jotka elävät viimeisiä hetkiään.

Leaves Don’t Fall -näyttely kertoo vaeltavista lehdistä nimeltä Scrubbles, Candy ja Burribu. Se on tarina aaseista, ulvovista apinoista ja kulkukoirista ja heidän suhteestaan ihmisiin ja muihin olentoihin, jotka ympäröivät heitä heidän viimeisellä tuulen kannattelemalla matkallaan. Lehdet eivät putoa; ne lentävät.

Dominik Fleischmann on kameroilla työskentelevä kuvataiteilija ja kirjoittaja. Hän varttui pienessä kylässä Saksassa ja opiskeli valokuvausta Berliinissä. Nyt hän asuu Helsingissä ja viimeistelee valokuvauksen maisteriopintoja Aalto-yliopistossa. Dominik on viettänyt aikaa eläinten turvakodeissa ja suojelualueilla ympäri maailmaa. Hän saa inspiraationsa luonnosta kertovista kirjailijoista, ekofeminismistä, runoudesta sekä kansalais- ja ympäristöaktivismista. Taiteellisessa työssään hän tutkii etiikkaa ja empatiaa huomiotta jätettyjä aiheita kohtaan yhdistämällä dokumentaarisen lähestymistavan käsitteellisiin elementteihin ja lyyriseen kerrontaan.

Dominikin työtä ja tätä näyttelyä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja hollantilainen taiteilijaresidenssi CultureLand.

 

Autumn leaves don’t fall; they fly. They take their time and wander on this, their only chance to soar.” ― Delia Owens, Where the Crawdads Sing


At GalleriaKONE, Dominik Fleischmann presents his ongoing sanctuary series for the first time to the

public in photographs resulting from five years of fall.

The exhibition accompanies the furry and feathered residents of the Dog Shelter Amigos de los Animales in Puerto Rico, the Donkey Sanctuary Paraíso del Burro in Spain, and the Wildlife Rescue Centre Paraíso Carlisa in Costa Rica; moments gathered during the autumn days of 2016 to 2020. The photographs paint the remains of chestnut memories and sky-tall cloud forests. They pay tribute to places where an apple tree became an ailing donkey’s best friend and where mermaid Labradors find haven within ocean waves.

Centered around the three sanctuaries for non-human animals, the series unfolds the leaf-like grace of those who have suffered at the hands of human existence. Animal shelters are eulogies of care and love, of courage and understanding. Yet, even sanctuaries have fences. They are evidence of the heart and pain of our species. They are homes that carry the marks of past cruelties but also hold the light of those who cling to their last chance to soar.

Leaves Don’t Fall is about all these wandering leaves with names like Scrubbles, Candy, Burribu. It’s a tale of donkeys, howler monkeys, and stray dogs and their relationship with beings, human and beyond, who surround them on their last unfalling journey. After all, leaves don’t fall; they fly.

Dominik Fleischmann is a lens-based visual artist and writer. He grew up in a small village in Germany and studied photography in Berlin. He is now based in Helsinki completing is Photography MA studies at Aalto University, after living in different animal sanctuaries across the globe while searching for happy endings on this journey of suffering in the relationship of humans and nature. Dominik draws inspiration from nature writers, ecofeminism, poetry, social- and environmental activism. His long-term projects deal with ethics and empathy for disregarded topics through work that combines a documentary approach with conceptual elements and a lyrical narrative.

Dominik’s work and this exhibition have been supported by the Finnish Cultural Foundation, Arts Promotion Centre Finland (Taike) and the dutch artist residency CultureLand.

Lisätietoja. More Information.
mysilentkingdom.com

Tervetuloa. Welcome.

Vapaa pääsy! Free admission!