GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2018

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Outi Koivisto & Milla Toukkari
Transgraph
3.3.-27.3.2018

Outi Koivisto ja Milla Toukkari ovat taidegraafikoita, joita kiinnostaa erityisesti painetun taiteen kyky häivyttää kuvan alkuperää. Painettu kuva on heille ensisijaisesti kanava, jossa alkuperäisyys korvautuu siitä poispäin kääntymisellä. Vaikka taiteilija on niin sanotun alkuperäisen eleen tekevä yksilö ja teoksen välttämätön liikkeellepaneva voima, alkavat painamisen prosessissa alkuperäisyyttä hämärtää todellisuuden pinnat, joilla eleet vasta kääntyvät kuviksi.

Koivisto ja Toukkari ehdottavat uutta tapaa nähdä painettu kuva. He käsittelevät taidegrafiikkaa rajapintojen, siirtymien ja käännösten kenttänä, jossa kuvan alkuperä kyseenalaistetaan yhä uudelleen. Se on heille ilmestyvien ja katoavien merkitysten sisällin.

Transgraph-näyttelyssään taiteilijat tarkastelevat jotain varsin perimmäistä. He ovat olleet työhuonetovereita jo usean vuoden ajan ja huomanneet kuinka kummankin teokset alkavat lähes poikkeuksetta valokuvasta ja tekstistä, joita kumpikin työstää erilaisten käännös- ja siirtoprosessien kautta kohti uuden avautumista, uutta kuvaa. Molempien taiteilijoiden teoreettiset innoittajat ovat myös yhteneväiset. Erityisesti dekonstruktio ja Deleuzen ja Guattarin tulemisen käsite ovat molemmille taiteilijoille tärkeitä välineitä taiteellisessa työskentelyssä. Taidegrafiikan olemus tulee heidän mukaansa näissä käsitteissä erityisen hyvin kuvailluksi.

Koivisto ja Toukkari pitävät tärkeänä painottaa taidegraafikkouttaan, sillä juuri taidegrafiikan perinteiset menetelmät ovat ohjanneet heidät kuvan olemuksen systemaattisen tarkastelun äärelle. Erityisesti painetun taiteen päämedium paperi ja sen olemus hauraana ja arjessa virtaavana pystyy välittämään hyvin kummankin taiteellisia maailmankatsomuksia, joissa kuvat tulevat esiin ja katoavat. Niiden pysyvyyteen ja alkuperän vakauteen ei voi luottaa.

Outi Koivisto (s.1982 Oulussa) ja Milla Toukkari (s.1986 Vantaalla) asuvat ja työskentelevät Helsingissä. He ovat Helsingin Vallilassa sijaitsevan KellariPress taidegrafiikan työhuoneyhteisön perustajajäseniä ja ovat mukana Suomen Taidegraafikoiden toiminnassa. Molemmat ovat valmistuneet Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta taiteen maistereiksi, Koivisto v. 2016 ja Toukkari 2012. Toukkari valmistui myös kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemian taidegrafiikan koulutusohjelmasta v. 2015.

Lisätietoa:
www.outikoivisto.com
www.millatoukkari.com