GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2012

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Mirva Valvanto
Grafiikkaa
7.7.- 31.7.2012

“Muutaman viime vuoden ajan ovat hallitsevana teemana töissäni olleet erilaiset sadut, leikit ja pelit, joiden kautta harjoittelemme jo varhaislapsuudesta saakka sekä läheisyyttä, mutta toisaalta myös itsenäistymistä ja luopumista. Olen käsitellyt teoksissani osaltaan myös sitä kasvun rajakohtaa, jossa jo aavistamme leikin muuttuneen peliksi, joka ei välttämättä ole enää vain pelkkää leppoisaa ajanvietettä.

Galleria Koneen näyttelyssä teema osittain jatkuu, mutta rinnalle on noussut myös pohdintoja liikkeen ja ajan suhteellisuudesta. Lapsuuden maailmaan niin ominainen liike saa toisaalta myös hurmionsa ajan rajallisuudesta; hyrrä pyörii vain tietyn ajan, keinun lähes meditatiivinen liike saa aikaan hetkellisen illuusion lentämisestä, piiri pyörii aikansa omassa suljetussa todellisuudessaan. Aika kokemuksena on tietyssä hetkessä pysähtynyt pois tieltä, mutta toisaalta ehdottomuudessaan kultaa onnelliset, hurmioituneet hetket. Kuinka paljon muistomme ovat tietoista valintaa? Otamme palasen sieltä, toisen täältä, yhdistämme kokoelman valitsemiamme muistikuvia menneisyydestä. Näistä paloista, jotka jostain syystä ovat vahvimpina jääneet mieleemme, rakennamme oman pelilautamme tai kirjoitamme oman tarinamme.

Näyttelyni rakentuu yksittäisistä töistä, jotka olen koonnut sarjoiksi ja installaatioiksi. Ajattelen katsojan toimivan viime kädessä tarinankertojana, peilaten töihin omat muistonsa sekä ainutkertaisen kokemusmaailmansa.

Työskentelen tällä hetkellä pääosin maalauksellisen ja moniulotteisen grafiikan carborundumtekniikan parissa, josta työstän kerroksellisia uniikkitöitä. Työskentelytapani on muuttunut grafiikan perinteisesti ajatellusta sarjallisuudesta kohti uniikkiutta ja kokeilevuutta, jossa työn vedostusprosessi on lähes merkittävin työtä muokkaava tekijä. Tämä prosessi työn alusta loppuun kestää yleensä useita päiviä värikerrosten ja eri kuva-aiheiden sulautuessa pikkuhiljaa valmiiksi, itsenäiseksi työksi. Haluan säilyttää töissäni tietynlaisen leikillisyyden, kokeilevuuden sekä avoimuuden mahdollisille muutoksille aina vedostusvaiheen loppuun saakka.”

26.6.2012 Riihimäellä, Mirva Valvanto

Taiteilija on itse paikalla esittelemässä näyttelyään yleisölle lauantaina 28.7. klo 14-15.