GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2017

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Mika Vesalahti
Phosphenes
4.2.-28.2.2017

Helsinkiläinen taidemaalari kohdistaa katseensa aikamme konflikteihin uusimmissa teoksissaan. Mistä paha syntyy? On kyse viattomuudesta ja sen menettämisestä.

Teoskokonaisuuteni nimenä on ”Phosphenes”, mikä käännettynä merkitsee valon näkemistä ilman valonlähdettä, silmän neurosolujen tuottamia valoilmiöitä ja kuvioita. Näkemistä silmät suljettuina. Kyse on siis ”sisäisestä näkemisestä”.

Nimi kuvaa pyrkimystäni lähestyä ulkoista todellisuutta sisäisen havainnon kautta. Uni, tosi, menneisyys ja nykyisyys yhdistyvät Phosphenes-sarjassa, jonka ydin on näkeminen silmät suljettuina. Aiemmassa mustepiirustuksen kokonaisuudessa (Taidesalonki-2016) käsittelin todellisuutta mediakuvaston kautta. Nyt jatkan samaa tematiikkaa: ajankohtainen kuva-aines yhdistyy taidehistoriaan, henkilökohtainen havainto yleiseen. Kohdistan katseeni aikamme konflikteihin: epävakauteen, sotaan, rajojen murtumiseen. Aikamme myytteinä näyttäytyvät valtapyrkimykset ja väkivalta. Samalla teemaksi muodostuu (maalaus)kuvan ja todellisuuden suhde. Oleellinen on kysymys: mistä paha syntyy? On kyse viattomuudesta ja sen menettämisestä.

Yhdistän piirustusta ja maalausta kokonaisuudeksi. Maalauksissani pyrin monumentaaliseen, pelkistettyyn ja selkeään sommitteluun. Mustepiirustukset taas ovat sommittelultaan runsaita, ne kantavat ja jäsentävät median kuvatulvaa. Yhdessä näistä syntyy toisiaan täydentävä vuoropuhelu.

Mika Vesalahti (s. 1967) on helsinkiläinen taidemaalari. Opintojensa jälkeen Vapaassa Taidekoulussa ja Kuvataideakatemiassa hän on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Hän on osallistunut kymmeniin ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Vesalahti on kuratoroinut lukuisia näyttelyitä, mm. Kirkkopalveluille (Toiseuden kohtaaminen, 2009) ja Viroon Arteground taidevientihankkeen näyttelyitä (2010-). Hän on myös ollut aktiivinen taiteen järjestökentällä toimien mm. Helsingin Taiteilijaseuran puheenjohtajana 2009-2016.

Lisätietoa:
www.mikavesalahti.voog.com