GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2018

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Mika Karhu
Unohdetut
28.4.-22.5.2018

Me kuuntelemme uskomuksiasi ja katoamme.
Stigmat veressämme.
Emmekä oppi.

Tuolla, jaloissa, tuskassa,
jonka jouduitte kokemaan.

Meissä ja toisella puolella.
Yksinäisyyteen kuolevana.

Utopiamme loppu, koska halusimme yksin sinut.
Tuoksuvana kukkana ihomme sisällä
ja olemme juurakko menneisyydestä.

Tasapainottomien ihmisten historia
kasvattaa tasapainottomia.

Loputonta ja yksinäistä ymmärtämättömyyttä.

Unohdetut näyttelyni käsittelee ihmisiä, joiden kohtaloista tai niiden piirteistä on vaiettu eikä heidän elämänkulkuaan ole tunnustettu vallankäytön näkökulmasta. Näyttely sisältää valikoiman muotokuvia, jotka kuvaavat kaltoin kohdeltujen ihmisten läsnäoloa, niitä jotka ovat olleet vallankäytön kohteena ja unohdettu. Ne kuvaavat unohdettua kipua ja elämän menetystä.

Me kaikki altistumme vallan eri muotojen vaikutuksille. Valtaa on kaikkialla, rakenteellisessa ja konkreettisessa muodossa. Vallan rakenteelliset käytännöt muokkaavat ja kasvattavat. Rakenteellinen valta on kulttuuristen käytäntöjen alueella toimivia tapoja ja tottumuksia. Rakenteellinen valta sisältää lainsäädännön, hallinnan arkkitehtuurit ja tiedon, jonka kautta integroidumme vallitseviin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin.

Rakenteellinen valta koskettaa meitä kaikkia, mutta sillä on erilaisia vaikutuksia esimerkiksi eri sosiaaliryhmien osalta. Se voi kohdistua yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevien kohdalla väkivaltaisesti ja alistavasti. Toisaalta se voi olla kasvattavaa ja avata mahdollisuuksia.

Taiteilijana olen kiinnostunut rakenteellisen vallankäytön alistavuudesta, sen aiheuttamista emotionaalisista jännitteistä ja vaikutuksista ihmiseen ja siitä, miksi siitä vaietaan, vaikka sen seuraukset on nähtävissä.

Vallankäytön kokemukset, vaikka ne tapahtuvat yksilöille eivät koske pelkästään yksilöä. Kokemukset liittyvät ihmisten välisiin monimutkaisiin vuorovaikutustapahtumiin ja kaikissa kokemuksissa on yhteisiä piirteitä, vaikka ne poikkeaisivatkin toisistaan sisällöltään ja yksityiskohdiltaan. Kokemukset ovat vuorovaikutusta kokijan ja jonkin hänen ulkopuolisen maailman osa-alueen kanssa.

Ei ole olemassa ympäristöstään riippumattomia ihmisiä; kaikki yksilöt kasvavat ja toimivat aina jonkin sosiaalisen yhteisön jäsenenä. Siksi vallan eri ulottuvuudet koskettavat meitä kaikkia joko suoraan tai epäsuorasti. Vallankäyttäjiä ja kohteita on kaikkialla ja näiden väliset suhteet vaihtelevat. Yksilöiden sosiaalinen ympäristö muokkaa hyvin olennaisesti kykyjämme, halujamme, ajatteluamme ja toimintaamme.

Yksityisnäyttelyni ottaa kantaa siihen, että meidän on kyettävä yhä paremmin ymmärtämään monimutkaisen maailmamme tuottamia kokemuseroja. Taiteen avulla voimme pohtia miten kehitämme oikeudenmukaisempaa ja tasa arvoisempaa yhteiskuntaa. Historian esiin nostaminen on siihen yksi tie.

Mika Karhu
Taiteen tohtori, kuvataiteilija, tutkija

Mika Karhu (s.1969 Joensuu) on taiteen tohtori, kuvataiteilija, tutkija ja kuraattori, joka tyoskentelee Aalto-  yliopistossa tutkijatohtorina ja opettajana. Karhu tarkastelee taidetta välineenä kommunikoida sosiaalisessa  maailmassa ja myös väitteli samasta aiheesta Aalto-yliopistossa syksyllä 2013. Hän on kuratoinut useita  näyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Ansioistaan kuvataiteilijana hänelle myonnettiin mm. William Thuring  -nimikkopalkinto vuonna 2008 ja vuonna 2009 hän oli Ars-Fennica palkintoehdokkaana. Hänen teoksiaan  löytyy Suomen keskeisimmistä kokoelmista. Karhu on aktiivinen kansainvälinen toimija, joka pyrkii taiteen  avulla lisäämään kriittistä vuoropuhelua ihmisten välillä. Hän on mm. ollut perustamassa ja on edelleen  aktiivisena toimijana mukana Galerie Toolboxissa, joka on suomalais-saksalainen voittoa tavoittelematon taidetila ja yhteistyoprojekti Berliinin Kolonie Weddingissä. Karhu toimii taiteellisena johtajana  Tunnustuksia hankkeessa, jossa taiteen ja humanistisen tutkimuksen kautta käsitellään pakolaisuutta ja sotatraumojen vaikutusta suomalaisessa kulttuurissa.

Lisätietoa:
www.mikakarhu.com