GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2021

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

AHO, AUTIO, TAULU
Muualtakin tarkkailen
2.10.-26.10.2021

Muualtakin tarkkailen on anagrammi sanoista linnake, kartta ja liukuma. Nuo sanat nousivat esiin nimeä miettiessämme. Ne tuskin ovat kuitenkaan täysin satunnaisia, vaan kertovat jotakin näyttelystä.

Yhteisnäyttelyssä on nähtävillä keraamisia veistoksia, topografisia maisemia, akryylimaalauksia ja silkkipainovedoksia. Näyttelyä voi lähestyä joko näennäisen sattumanvaraisena kokoelmana tai sarjana sirpaleisia ajatuksia ja päätöksiä, eri paikoissa eri aikoina. Kolmen taiteilijan teoksille on yhteistä kerroksellisuus, kuultavuus ja ekologisuus.

Miina Ahon teossarja Sliding on kokoelma silkkipainovedoksia. Tiheänä toistuva viivasto toimii alustana lomittain asettuville väripinnoille. Sattumanvaraisuus on osana teosten luonnetta: valitut värikokoelmat ovat muodostuneet painamisen edetessä ilman ennalta määrättyä järjestystä. Värimassat asettuvat paperille seesteisinä ja kutsuvat löytämään sisältämänsä jäljen.

Kasviperäisten sideaineiden käyttö antaa suuntaa kestävämmälle ja fossiilivapaammalle työskentelylle painetun taiteen parissa. Aho käyttää silkkipainon akryylipohjaisten värien sijaan vaihtoehtoisia vedostusaineita. Näyttelyn teokset on vedostettu riisitärkkelyksestä ja pigmentistä hierretyillä painoväreillä. Värien valmistamisesta on muodostunut materiaalinen osa prosessia ja teoksia.

Susanna Aution Läpitunkematon linnake -teoskokonaisuus käsittelee suojautumista ja paljastamista. Teossarjassa on keraamisia suojamuureja, kierrätetystä nahasta tehtyjä tunnemöykkyjä ja kankaalle maalattuja sirpaleisia ajatuksia.

Autio etsii  muotoa asioille, jotka koetaan vaikeina ja kipeinä asioina. Häpeä asettaa rajoitteita, pelko tarvitsee suojaa, nöyryytys kaipaa piiloa ja suru päälleen peittoa. Tunteista on vaikea puhua ja niitä on helpointa käsitellä taiteen kautta.

Anssi Taulun Topografisia karttoja pieniltä alueilta on veistossarja, jonka keskeinen ajatus on paikan kirjoittaminen veistoksena – runollisena kuvauksena ajan kerroksista maassa – ja ihmisestä, joka paikan kirjoittaa (topos = paikka, graphia = kirjoittaminen).

Topografisten karttojen materiaalina hän käyttää ruostutettua terästä ja kierrätysmuovia. Taulu käyttää pääasiassa kierrätysmateriaaleja. Teoksissa hän pyrkii välttämään öljypohjaisten materiaalien käyttöä. Topografisissa maisemissa, muoviset kerrokset ovat antroposeenisen ajan merkkejä geologisessa ajanlaskussa.

Miina Aho on Helsingissä asuva kuvataiteilija, joka työskentelee piirroksen ja silkkipainon menetelmin. Teoksissa toistuva piirrosjälki toimii materiaalina painetulle kuvalle ja venyy välineen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hän tutkii painomenetelmän materiaalisuutta ja tuo sen osaksi teosta. Aho on valmistunut kuvataiteen kandidaatiksi (KuK) vuonna 2019 ja viimeistelee kuvataiteen maisteriopintojaan Kuvataideakatemiassa. Hän on osallistunut useisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin ryhmänäyttelyihin. Aho on Suomen taidegraafikoiden jäsen ja toimii aktiivisessa roolissa Kalasataman seripajan yhdistystoiminnassa. Ahon työskentelyä on tukenut Taike.

Susanna Autio on Järvenpäässä työskentelevä kuvataiteilija, jonka työskentelytavat ja materiaalivalinnat mukautuvat hänelle tärkeiden aiheiden perusteella. Hän käyttää usein kierrätettyä materiaalia. Autio valikoi jokaiseen aiheeseensa tietyn materiaalin ja tekniikan, joka määrittelee lopputuloksen. Yhdistelemällä erilaisia materiaaleja hän luo uusia muotoja tai vääristyneen version todellisuudestamme. Hän on Taidegraafikot ry:n ja  Suomen Kuvanveistäjien liiton jäsen. Autio valmistui Kuvataideakatemiasta vuonna 2020 ja on työskennellyt kuvataiteilijana vuodesta 2000. Hänellä on ollut useita yksityis- ja ryhmänäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla ja teoksia esillä useissa museoissa. Aution työskentelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto ja Taike.

Anssi Taulu on syntynyt Jyväskylässä ja asuu ja työskentelee Hämeenlinnassa pääasiassa veistosten parissa, mutta tuotanto sisältää myös ympäristötaidetta, grafiikkaa, piirustuksia, videoita ja yhteistyöprojekteja muiden taiteilijoiden kanssa. Hän on Suomen kuvanveistäjien liiton jäsen. Taulu valmistui Kankaanpään taidekoulusta vuonna 1994. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyitä Galleria Sculptorissa Helsingissä, GalleriaKONEessa Hämeenlinnassa ja Galerie Toolboxissa Berliinissä. Hänen ympäristötaideprojektinsa Ampiaistehtaat on toteutettu Suomessa, Edinburghissa ja Lontoossa. Taulun teoksia on ollut esillä Saksassa, Ruotsissa, Skotlannissa, Norjassa, Virossa ja Yhdysvalloissa, julkisia teoksia on Suomessa ja Utica NY:ssä.

Lisätietoja:
miinaaho.com
susannaautio.com
anssitaulu.com