GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2010

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Markus Lampinen
Kuvia
1.4.-27.4.2010

Taidegraafikko Markus Lampinen (s. 1977, Urjala) asuu ja työskentelee Turussa. Hän kuuluu Suomen ja Turun Taidegraafikoihin. GalleriaKONEen näyttelyn jälkeen taiteilijan teoksia voi nähdä myös Mäntän kuvataideviikoilla 13.6.-22.8.2010.

”Olen tehnyt Galleria KONEen näyttelyyn puupiirroksin ja piirustuksin toteutettuja kuvauksia ihmisenä olemisesta. Tekemieni kuvien kautta käsittelen identiteettiä, joka on ollut teosteni lähtökohtana jo useammassa esillä olleessa näyttelyssä. Aihe on laaja ja sisällyttää useita tulokulmia ihmisyyden olemuksen tarkasteluun.

Olen tarkentanut katseeni mm. muistiin ja sen suureen rooliin identiteetin rakentumisessa. Omakohtainen muistaminen ja toisaalta perheen sekä ympärillä olevan yhteisön muistiin perustuvat kertomukset historiastamme muovaavat identiteettiämme. Olemme osa jotakin ottamalla osaa yhteisömme mielipiteisiin joko hyväksyen tai kapinoimalla niitä vastaan. Osittain tarkasteluni siis  etenee myös muistin tuollepuolen, historiallisiin tapahtumiin ja niiden asettamiin painolasteihin. Historiallisesti tarkasteltuna tapahtumat näyttäytyvät usein joukkojen tahtotiloina, joissa identiteettiä edustaa joukkoon kuuluvien yhteinen ajatus jostakin. Joukossa yksilö on mukana lukuisine omine identiteetteineen joko joukkoon sulautuen tai ristiriitaa kokien.”

Markus Lampinen 24.3.2010

Lisätietoa:
www.markuslampinen.com