GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2010

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Maria Teeri & Janne Nabb
Doubling the misery has never been this fun
24.7.-17.8.2010

Olemme nuori taiteilijapari ja olemme työskennelleet yhdessä koko uramme ajan. Työskentelymme perustuu monenlaisiin keskusteluihin, joita käymme sanojen lisäksi kuvien ja materiaalien kautta sekä kehollisesti. Leikki on työskentelyssämme keskeistä. Heittäytyminen, oivaltaminen ja toisen kunnioittaminen ovat tärkeitä metodeja. Säännöt ja sopimukset luovat leikin: jos niitä ei noudateta, leikki päättyy. On olennaista, että me leikkijöinä olemme tasavertaisia. Uskomme väitteeseen “kun prosessi on hauska, on lopputuloskin mielenkiintoinen”.

Teoksemme kuvaavat taiteellista prosessia, joka ei koskaan valmistu. Meidän välinen dialogimme ei myöskään lakkaa, koska emme pääse koskaan täydelliseen kompromissiin. Taiteemme on jollain tasolla hyvinkin todellisuuspakoista, yliromantisoitua pariskunnan pesänrakennusta, joka kuitenkin sisältää lukuisia viittauksia arkeen sekä aikalaistodellisuuteen. Maalauksen käsite toimii kehyksenä vaihteleville medioille, joiden kautta pyrimme sekä aistimelliseen elämykseen että etäännyttävämpään tarkastelijuuteen. Kulttuurinen järjestys ja luonnontilainen kaaos esiintyvät teoksissamme tasavertaisina sekä toisistaan riippuvaisina olemisen muotoina. Usein työskentelymme löytömateriaalien kanssa johtaa myös epäsovinnaisuuksiin ja barbaarisiin uudelleentulkintoihin.

Molemmat taiteilijat opiskelevat parhaillaan Kuvataideakatemiassa Helsingissä. Näyttely on osa heidän maisterin opinnäytetyötään.

Näyttelyä on tukenut Uudenmaan taidetoimikunta.