GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2013

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Leena Niivuori
Esine ja olio
9.3.-2.4.2013

Leena Niivuoren näyttely Esine ja olio koostuu piirustusmaalauksista vuosilta 2008- 2011. Teemaltaan se on jatkumoa näyttelyiden sarjalle, joista viimeisin oli syksyllä 2012 Galleria Uudessa Kipinässä, Lahdessa.

Niivuoren teokset ovat realistisia kuvauksia esineistä. Hän kutsuu niitä piirustusmaalauksiksi, koska niissä yhdistyy hiilikynällä tehty piirros ja akryylimaalaus. Esineet kiinnostavat häntä subjekteina, eivät objekteina, eikä esineen käyttötarkoituksella ole merkitystä. Niivuori pyrkii kuvaamaan esinettä itseään, lisäämättä siihen mitään hänestä itsestään lähtöisin olevia merkityksiä.

“Lähestyn taiteen tekemistä filosofisella otteella. Olen etsinyt esineen ominta olemusta, oliota esineessä, vuodesta 2004 lähtien. Mietin voiko esineen olion tavoittaa piirtämällä tai maalaamalla? Voi olla, että se on käytännössä mahdotonta, koska kuva on aina henkilökohtainen näkemys jostakin, eikä siksi voi kai koskaan kuvata sitä, mitä joku on itsessään. Jos olio on jotain, mikä on esineen omin olemus eli jotain mikä on siinä itsessään, silloinhan sen pitäisi olla kaikille sama, mutta koska havaitsemiseen vaikuttavat monet yksilölliset tekijät, voiko yksi koskaan kohdata toisen oliota?

Pohtiessani näitä kysymyksiä tuli mieleeni viimein ajatus, että ehkä kuitenkin juuri esineen olion kohtaaminen on se, mikä saa minut valitsemaan tuon kyseisen esineen kaikkien muiden minua ympäröivien esineiden joukosta. Toisin sanoen, ensin on olio ja sitten tulee kuva. Mutta onko olio kuvassa, sitä mietin yhä.”

– Leena Niivuori

Leena Niivuori (s.1977) asuu ja työskentelee Lahdessa. Hän on opiskellut taidetta niin Suomessa, kuin ulkomaillakin. Niivuori on Kuvaston, Joensuun taiteilijaseuran ja Lahden taiteilijaseuran jäsen, sekä Taidemaalariliiton kokelasjäsen. Yksityisnäyttelyitä hänellä on ollut vuodesta 2002.

Näyttelyä on tukenut Kauno ry.

Lisätietoa:
kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/leena-niivuori