GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2020

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Kukka Pitkänen
Ajokkaat
28.3.-21.4.2020

Ajokkaat (Zostera) on vesikasvisuku ajokaskasvien heimossa. Sen levinneisyysaluetta ovat maailman kaikki valtameret. Ajokkaat ovat uposkasveja, joilla on suikertava juurakko ja nauhamaiset lehdet.

Ajokasniityt toimivat pinnanalaisina hiilinieluina, mutta ovat uhattuina mm. merten rehevöitymisen vuoksi. Meriajokas on Suomessa uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettävä ja meriajokasniityt ovat luontotyyppinä erittäin uhanalaisia.

Tutustuin ajokkaisiin työskennellessäni keväällä 2019 taiteilijaresidenssissä Itämeren etelärannalla Ahrenshoopissa, Saksassa. Rannoille ajautuneet ajokasryppäät kiehtoivat minua ja tulivat piirroksiini. Jatkoin aiheeseen paneutumista seuraavana kesänä asuessani saman meren toisella puolella, Ahvenanmaan saaristossa. Asumisjaksoilla meren läheisyydessä, eristyksissä saarissa ja merten rannoilla on ollut vahva vaikutus taiteilijaidentiteettiini. Meri merkitsee minulle paljon.

Liitän ajokkaisiin ja “ajokkuuteen” ympäristönäkökulmien lisäksi myös filosofisia ja psykologisia merkityksiä. Niiden kautta käsittelen pysyvyyttä, muutosta, juuria ja juurettomuutta. Ajokkaissa minua kiehtoo alttius irrota, ajautua aaltojen vietäviksi. Ihminenkin on eräänlainen äärimmäisen laajalle levinnyt ajokaslaji. Ihmisellä on rihmastoisia ajatuksia ja tunteita ja se elää samaan aikaan useissa aikakerroksissa. Paikkoihin ja tilanteisiin ajautuminen ja maailmankaikkeudessa ajelehtiminen ovat ihmiselle lajityypillistä käyttäytymistä.

Suomalaisesta historiankirjoituksesta tuttu ajopuuteoria* mietityttää minua ja sovellan sitä ympäristöajatteluun. GalleriaKONEen näyttelyä valmistellessani olen lukenut tutkimuksia liittyen luonnon monimuotoisuuteen ja näkymiin maapallon tulevaisuudesta. Kysymys vastuunotosta on tässä kontekstissa äärimmäisen ajankohtainen. Emme voi enää vain ajautua.

Ajokkaiden ja meriluonnon lisäksi näyttelyssä nousee esiin luonto laajemminkin sekä ihminen osana luonnon kokonaisuutta. Kaikki on yhteydessä. Tätä pyrin kuvaamaan töissäni. Niissä oksat yhdistyvät suonistoihin, kemialliset kaaviot tähtikarttoihin ja mikrotaso makroon.

*Ajopuuteoria on suomalaiseen historiankirjoitukseen kuuluva teoria, jonka mukaan Suomi ajautui ajopuun tavoin, omasta tahdostaan riippumatta, natsi Saksan kanssasotijaksi jatkosodassa. Teoria pyrki kiistämään suomalaisten sotasyyllisyyden.

Kukka Pitkänen (1989) asuu ja työskentelee Hämeenlinnassa. Hän valmistui kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta vuonna 2013 ja filosofian maisteriksi taidehistorian pääaineesta Helsingin yliopistosta vuonna 2018. Pitkänen kuuluu Suomen Taidegraafikoiden liittoon ja hänen teoksiaan löytyy kotija ulkomaisten yksityiskokoelmien lisäksi mm. HUS:in, Nokian kaupungin ja Danske Mediemusetin kokoelmista. Pitkänen on viimeisten seitsemän vuoden aikana osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Galleria Koneen näyttely on hänen 10. yksityisnäyttelynsä.

Lisätietoa:
kukkapitkanen.com