GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2021

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Jussi Meuronen
Pictures of love and hate
29.5.-22.6.2021

Aiheet, joita käsittelen näyttelyn teoksissa, ovat yksinäisyys, ulkopuolisuus ja tuntemattoman kohtaaminen. Tarkastelen näyttelyssä erityisesti ihmisen vihan ja rakkauden tunteita. Samalla työni keskiöön nousevat pelko ja inspiraatio, tutut ja tuntemattomat ilmiöt, joita koemme.

Illuusio ja kulissit pitävät normatiivista todellisuutta yllä. En yritä kuvata sitä todellisuutta, vaan pikemmin katsoa kulissien taakse. Erilaisten näkymien vääristymät ja manipulaatiot maalauksissa antavat mahdollisuuden rikkoa todellisuuden kokemistapaa.

Vuosina 2020-2021 sekatekniikalla toteutetut maalaukseni koostuvat tunnelmien ja tapahtumien palasista, jonka kaltaista ovat myös elämän fragmentaarisuus ja arvaamattomuus. Teoksissa yhdistelen valokuvaa, kollaasia ja akryylimaalausta.

Jussi Meuronen (s. 1982 Hämeenlinnassa, asuu ja työskentelee Helsingissä) on opiskellut Taidekoulu Maassa ja valmistunut Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi vuonna 2016. Kuvataitelijana Meuronen on toiminut aktiivisesti vuodesta 2011. Teoksissaan Meuronen käsittelee ihmisyyttä, sen pimeitä puolia, jatkuvaa muutosta, elämän hetkellisyyttä ja yksinäisyyden tunnetta. Päivittäinen informaatiotulva ja erilaiset ärsykkeet inspiroivat häntä ja niistä saadut visuaaliset havainnot pääsevät osaksi teoksia. Maalauksissaan Jussi Meuronen käyttää useita tekniikoita ja materiaaleja. Keskeisimpänä tekniikkana on kollaasimaalaus, jossa yhdistyvät digitaaliset ja analogiset menetelmät.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Lisätietoja
jussimeuronen.com