GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2009

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Jouko Pullinen
Walking
25.4.-19.5.2009

Jouko Pullisen näyttely ”Walking” kokoaa yhteen hänen viime vuosien taiteelliset pyrkimyksensä uusissa, tänä vuonna valmistuneissa teoksissa. Pullinen soveltaa metalligrafiikan menetelmiä ja kollaasia, rinnastaa niitä kaiverrettuihin ja maalattuihin puulevyihin. Hän rakentaa yksittäisistä teoksista teoskokonaisuuksia, joissa käsittelee taidemaailmaan ja omaan elämänhistoriaansa viittaavia teemoja. Teosten käsitteellinen  on jatkoa Pullisen taiteellisille tutkimuksille (mm. taiteellinen väitöskirja Mestarin käden jäljillä – kuvallinen dialogi filosofisen hermeneutiikan näkökulmasta).

Teokset WALKING I, II ja II liittyvät kävelemiseen, kuljeskeluun. Teos asettaa taiteilijan flanöörin asemaan: kuljeskelevaksi anonyymiksi tarkkailijaksi. Filosofista taustaa teokset hakevat Henry Thoreaun kävelyn filosofiasta ja Olli Jalosen teoksesta 14 solmua Greenwichiin. Taustalla soi Miles Davis. Teokset alleviivaavat visuaalisia yksityiskohtia ja ihmisen kokoisia näkökulmia Vanajan ääreltä, kotikaupungista Hämeenlinnasta.

Teoskooste The Fusion of Horizons taas liittyy Pullisen väitöstutkimuksessaan soveltamaan gadamerilaiseen hermeneutiikkaan. Teos korostaa tulkinnallisuutta ja kaiken elämässämme kokemamme heijastumista taiteessa.

”Taiteessa arvostan perinteisien taitoon perustuvien menetelmien oivaltavaa ja kokeilevaa käyttöä. Pyrin teoksissani syvälliseen ja henkilökohtaiseen sisällölliseen ilmaisuun pinnallisen erikoisuudentavoittelun sijaan; ammattimaiseen ja nöyrään asenteeseen julkisuuden tavoittelun sijaan.”

Jouko Pullinen (s. 1959 Hausjärvellä) on Suomen taidegraafikkojen jäsen ja toiminut kuvataiteen kentällä jo kolmekymmentä vuotta. Hän on myös taidekasvatuksen professori Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa ja tutoropettaja Taideteollisessa korkeakoulussa.

Lisätietoa:
pullinen.net