GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2015

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Johanna Lemettinen
Todentumia
07.02.-03.03.2015

Näyttelyn maalauksissa limittyvät yhteen seksuaalisuus, ruumiillisuus ja intiimiys. Seksuaalisuus todentuu ihmisruumiin kautta, ja ruumis voi merkitä yksilön aitoa ja syvintä identiteettiä, mutta yhtä hyvin se voi olla vain häilyvä naamio ja pinta. Kokemus ruumiillisuudesta ja seksuaalisuudesta on täten ristiriitainen. Ruumis on yksilön ominta, mutta toisaalta se on toisen katseen ja määrittämisen kohde, objekti.

Ihminen voi ylittää rajoja, mutta omasta ruumiistaan yksilö ei voi silti irtautua. Näin ollen minuus ilmenee – todentuu – yksilön oman ruumiillisuuden puitteissa. Ihmiskehon rajat, ruumiillisuus ja aistit asettavat yksilön tiettyyn materiaaliseen todellisuuteen, joka on lähes universaali ja kulttuureista riippumaton, ja kukin ihmiskeho sisältää potentiaalin todentua ihmisyksilöksi. Ihminen todentuu aina jonkin tietyn kulttuurin ja yhteiskunnan puitteissa, eikä näin ollen ole merkityksetöntä millainen yksilön ruumis on. Omalta osaltaan kulttuuri ja yhteiskunta sekä mahdollistavat ihmisyksilön potentiaalin että rajoittavat sen todentumista ja tunkeutuvat näin yksilön intiimeimmälle alueelle.

Teosteni naishahmo esittääkin kysymyksen: millaista on olla ruumiinsa rajoittama, ihmisruumiin rajallisuuden ja lihallisuuden asettaman materiaalisen perustan ja vallitsevan kulttuurin ja yhteiskunnan rajoissa todentuva ihmisyksilö?

Johanna Lemettinen (s. 1973) asuu ja työskentelee Lahdessa. Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulusta vuonna 2008 ja suorittanut kuvataiteen erikoistumisopinnot Lahden Taideinstituutissa vuonna 2010. Valmistumisensa jälkeen hän on pitänyt yksityisnäyttelyjä Suomessa ja osallistunut useisiin ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin. Lemettisen teoksia on mm. Taidekeskus Salmelan kokoelmissa.

Näyttelyä on tukenut Valtion kuvataidetoimikunta ja Kauno ry.

Lisätietoa:
www.johannalemettinen.com