GalleriaKONE
galleriakone hämeenlinna verkatehdas
Menneet näyttelyt – 2011

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna

Edwina Goldstone
Muurien murtaminen | Bringing down the walls
9.7.-2.8.2011

“Meillä kaikilla on muistoja, jotka liittyvät johonkin tilaan. Koti on useimmiten se paikka, josta meillä on niitä runsaimmin. Muistot ovat omia tarinoitamme ja auttavat meitä tekemään itsestämme sen mitä olemme. Jos äkillisiä muutoksia tapahtuu ympäristössämme, muuttavat ne myös meitä.

Edwina Goldstone tutkii näyttelyssään GalleriaKONEessa muistin, identiteetin ja paikan teemoja. Taiteilija on päätynyt hypoteesiin, jonka mukaan kaikki historiallinen, poliittinen ja sosiaalinen kehitys ja trendit heijastuvat urbaaniin rakennettuun ympäristöön. Urbaanit tilat vastaavasti muodostuvat useista aikakerrostumista ja siten kuvaavat yksityistä ja kollektiivista muistia. Muistilla ja identiteetillä on intiimi suhde; kaupunki itsessään ja sen urbaani rakenne näyttelevät tärkeää osaa kollektiivisen identiteetin muodostumisessa. Muistimme muokkaa identiteettiämme menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Silloin kun historiallinen totuus murenee, kollektiivisen muistin tehtävänä on luoda historialle uusi sisältö.

Muurien murtaminen -näyttely koostuu eri tavoin käsitellyistä valokuva- ja videoteoksista.  Työt houkuttelevat esiin erilaisia tulkintoja ei vain teosten aiheena olevista paikoista vaan myös niiden sisältämistä tarinoista. Hippaloiden aikana 28.-31.7. GalleriaKONEessa on ilmainen opastus näytteyyn joka päivä klo 14. Taiteilija on itse paikalla esittelemässä näyttelyään lauantaina 30.7. klo 14.

Edwina Goldstone (s. 1962 Englannissa) asuu ja työskentelee Riihimäellä. Taiteilijan työssään hän tutkii tiloja ja välitiloja – fyysistä ja mentaalista arkkitehtuuria, muistia ja nykyisyyttä, materiaa ja immateriaa – ja työskentelee erilaisin taiteellisin välinein kuten performanssi, installaatio, valokuvaus, arkkitehtoniset konseptit ja rakennetut muodot. Keskeisimpiä teemoja taiteilijalle on viime vuosina ollut identiteetin muodostuminen ja muuttuminen.

Lisätietoa:
www.edwinagoldst.one